Intrarea Azaleelor nr. 1, Pitești, jud. Argeș, România
contact [@] valentin.com.ro

Obligatii taximetrist

Principalele obligatii ale taximetristilor, in conformitate cu Legea 38/2003 – art.52 alin.(3), sunt urmatoarele:

 1. a) sa aiba tinuta corespunzatoare, un comportament civilizat si preventiv in relatia cu clientul, respectand conduita de buna practica, conform prevederilor Standardului ocupational al taximetristului;
  b) sa detina certificatul de atestare a pregatirii profesionale valabil si sa il prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de prezenta lege;
  c) sa nu refuze clientul in efectuarea unei curse in interiorul localitatii si sa respecte solicitarile legale ale acestuia;
  d) sa opreasca pe traseu la semnul clientului, cand se afla in pozitia de operare «Liber» , cu exceptia cazului cand se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau cand conditiile de trafic nu permit aceasta manevra;
  e) sa elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza caruia va incasa contravaloarea prestatiei efectuate;
  f) sa nu pretinda ca plata pentru prestatia efectuata decat suma prevazuta pe bonul client;
  g) sa nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activitati cu caracter infractional ori in alte acte antisociale;
  h) sa anunte organele de politie, in cel mai scurt timp si cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;
  i) sa nu angajeze transportul unui client aflat in stare avansata de ebrietate;
  j) sa transporte clientul la destinatie pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;
  k) sa nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;
  l) sa asigure integritatea calitativa si cantitativa a marfurilor sau bunurilor transportate, in cazul in care clientul nu le insoteste pe durata transportului;
  m) sa transporte bagajele clientilor, in cazul transportului de persoane, in limitele spatiului destinat pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;
  n) sa prezinte informatiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control imputernicite la aparatul de taxat, pentru verificare;
  o) sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permita inchiderea portbagajului, portierelor si a geamurilor;
  p) sa nu execute activitatea de transport in regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la aparatul de taxat;
  q) sa nu transporte clienti pe bancheta din fata decat in cazul in care ii atentioneaza in prealabil ca au obligatia sa poarte centura de siguranta;
  r) sa nu execute activitate de transport in regim de taxi fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi in functiune pentru pozitia de operare respectiva;
  s) sa se supuna controlului autoritatilor abilitate si sa prezinte la control, in timpul activitatii, documentele prevazute de prezenta lege si de legislatia in vigoare;
  t) sa poarte obligatoriu centura de siguranta cand circula fara client, in restul cazurilor portul centurii fiind optional;
  u) sa nu utilizeze statia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificata, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;
  v) sa nu execute curse in afara localitatii de autorizare decat in conditiile prevazute la art. 18*);
  x) sa nu fumeze si sa nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului.

*pentru varianta actualizata, va recomandam sa consultati publicatiile oficiale (Monitorul Oficial) precum si site-urile forurilor legislative emitente.